αρχική
αντικείμενο
εταιρικό προφίλ
δραστηριότητες
συνεργάτες
  μελέτη
  ΕΥ  
  ΤΕΧΝΙΚΗ τίτλος κατηγορίας
info@ftechniki.gr
βρείτε μας στο facebook
οικολογικές εφαρμογές
μελέτηεπίβλεψηκατασκευήσυντήρησησυμβουλευτικές υπηρεσίες
 
Αθήνα: Δεκελέων 3, Τ.Κ. 11854χάρτηςT: 2103470144 F: 2103470172 • Κόρινθος: Νοταρά 32, T.K. 20100χάρτηςT: 2741023986
Η Ευ Τεχνική δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην μελέτη ενός έργου και αυτό γιατί πιστεύει πώς ο σωστός σχεδιασμός και η πρόβλεψη είναι ο σημαντικότερος τομέας της κατασκευής.

Γι’ αυτόν τον λόγο έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει στην απόκτηση εξειδικευμένων προγραμμάτων που ελαχιστοποιούν την πιθανότητα σφάλματος στην εφαρμογή της μελέτης.

thumb thumb thumb thumb thumb thumb
this is the photo label